Közzétételi lista

 

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre

Az országos mérés-értékelés eredményei

Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

Volt tanítványok 8. – 9. évfolyamon elért eredményei

Az érettségi vizsgák átlageredményei

Szakkörök, mindennapos testedzés lehetősége

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Iskolai tanév helyi rendje

Iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma az egyes osztályokban

This website uses cookies. Cookies are small text files downloaded to your computer each time you visit a website. When you return to websites, or you visit websites using the same cookies, they accept these cookies and therefore your computer or mobile device.