Versenyképes tudás

A gimnázium nevelő-oktató tevékenysége

Négyosztályos gimnáziumunk általánosan képző középiskola. A nevelés és oktatás során részben ugyanazokat az értékeket kívánjuk közvetíteni – a korosztálynak megfelelő módon és szinten -, mint az általános iskolában.

A gimnáziumi évfolyamokon általában két osztályt indítunk. A kerettantervi rendeletben leírtaknak megfelelően biztosítjuk a tanulók felkészülését az emelt szintű érettségi vizsgára, a kerettantervi rendeletben megjelölt tantárgyakból.

A horvát nyelvet gyengén vagy egyáltalán nem beszélő tanulók számára nyelvi előkészítő évfolyamot szervezünk a nyolcadik évfolyam befejezése után. Ez az évfolyam szervesen nem illeszkedik a gimnáziumi képzéshez. Alapját a horvát nyelv elsajátítását szolgáló magas horvát nyelvi óraszám képezi (heti 14 óra), míg a többi tantárgy tananyaga a szinten tartást szolgálja, illetve az azonos szintre hozást. Az idegen nyelv oktatása az előkészítő évfolyamon heti három óra.

Az idegen nyelvek tanulásának hatékonyságát fokozza, hogy a nyelvi csoportok kis létszámúak.

A gimnáziumi osztályokban megfelelő teret szentelünk az egyéni képességek kibontakoztatásának, a tehetséggondozásnak, valamint a különböző képességű tanulók azonos szintre hozásának.

Tanórán kívüli lehetőségek: a diákokkal való egyéni foglalkozások (versenyekre, pályázatokra, stb. való fölkészítés), versenyeken való részvétel (OKTV, kerületi tanulmányi versenyek, sport- és kulturális versenyek).

A néptánc tantárgy oktatása a 9-12. évfolyamon többféle célt szolgál: testmozgás, helyes testtartás kialakítása, egymás elfogadása, ismerkedés a horvát nemzeti kultúrával, közösségi életbe való sikeres beilleszkedés, társas kapcsolatok kialakítása, az egyén felelőssége a közösség iránt, önbizalom erősítése, sikerélményhez juttatás.
Nagyításhoz kattintson a képre!

This website uses cookies. Cookies are small text files downloaded to your computer each time you visit a website. When you return to websites, or you visit websites using the same cookies, they accept these cookies and therefore your computer or mobile device.