Hagyományőrzés, művészeti nevelés

KULTURÁLIS-MŰVÉSZETI PROGRAMOK, KÉPZÉS, ESEMÉNYRENDEZÉS

Iskolánk kulturális-művészeti tevékenysége kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhet. Minden ezzel kapcsolatos oktatási-képzési feladat, eseményszervezés az intézmény alapvető céljainak szolgálatában áll: ez a tudás- és képességfejlesztés, az öntevékenységre és önszerveződésre nevelés, a közösségfejlesztés, a horvát kulturális önazonosság elmélyítése.

Horvát Kultúra Hete

Intézményünk sajátos arculatának kialakításához nagyban hozzájárulnak hagyományos rendezvényeink, amelyek a nyilvánosság előtt zajlanak (szülők, a fenntartó, önkormányzatok képviselői,  vidéki nemzetiségi iskolák tanulói, magas rangú hazai és horvátországi vendégek). Az ünnepi hangulatú eseményeknek közösség- és személyiségformáló erejük van, ezért az iskolavezetés ezek szervezését a nevelő-oktató munka szerves részének tekinti. Szempont, hogy a diákok ne „kapják", hanem maguk hozzák létre a programokat, egyfajta kreatív versenyben érvényesítve saját ötleteiket, maguk közül kijelölve a tematikák felelőseit, mint ahogy ösztönzést kapnak arra is, hogy ne csupán hallgató közönsége legyenek az előadásoknak, hanem a témák megvitatói, előadók vitapartnerei, ami persze nem nélkülözi a felkészülést.

Így született meg a Horvát Kultúra Hetének gondolata, egy olyan rendezvényé, amely az intézmény valamennyi diákját, pedagógusát, munkatársát bevonja az újszerű feladatba, s amely minden év őszén új hagyományként jelent meg iskolánk esemény választékában.

A Horvát Kultúra Hete mindig valamilyen ismeretterjesztő és kulturális-művészeti tematika köré szerveződik. Hagyományos program a nyolc magyarországi horvát régió történelmének, kultúrájának, mai életének,  a határ menti közösségek együttműködésének bemutatása. A kulturális hétre neves történészek, irodalmárok, valamint a horvátországi kultúra képviselői kapnak meghívást. A program párosul szellemi vetélkedőkkel, képzőművészeti kiállítással, énekesek versenyével, dal- és tánctanulással, az iskola kórusának, zenekarának előadásával, valamint vendégiskolák műsorával, ezen kívül a kommunikációs képzésben résztvevő diákok iskolarádiójának adásaival. A Hét eseményeit táncház, tájjellegű gasztronómiai bemutatók és sportversenyek színesítik. Újabban nagy sikerű irodalmi-színházi előadásokkal mutatkozik be az iskola közelmúltban megalakult Irodalmi és Táncszínháza.

Az eddigi rendezvények bebizonyították, hogy a kezdeményezés beváltotta a hozzá fűzött reményeket, jól szolgálta nemzetiségi iskolánk pedagógiai céljait, növelte a bizalmat és az együttműködési készséget a szülők körében, s nem utolsó sorban: erősítette a diák és pedagógus közösség belső kohézióját. Eredményként könyvelhetjük el azt is, hogy a programszervezés kapcsán tovább bővülhettek az iskola kapcsolatai a közéleti szereplők, a tudomány, a művészeti élet képviselőinek körében, valamint anyaországi kulturális intézményekkel. A legfontosabb eredménynek azonban azt tartjuk, hogy az oktatás mellett reprezentálni tudjuk kulturális-közművelődési tevékenységünket is, úgy, ahogy egy olyan iskolától elvárható, amely a tudás és érték átadásban egyaránt elkötelezett.

Nagyításhoz kattintson a képre!

Tamburica táncegyüttes

Az óvodától a 12. osztályig tartó, a tanórán kívüli képzésben is megjelenő néptánc oktatásnak az iskola kitüntetett szerepet szán, amit indokol, hogy a Tamburica táncegyüttest iskolánk kulturális életének reprezentánsaként tartjuk számon.

A Tamburica 1987 óta szerepel nagy sikerrel a hazai és külföldi seregszemléken. A legtehetségesebb táncosok bekerülhetnek a Fáklya Horvát Művészegyüttesbe. Az együttes a hazai horvát régiók (bunyevác, sokác, Mura-menti horvát, gradistyei horvát, rác, bosnyák, dalmát) mellett az anyaországi népszokásokat, népi játékokat, népmeséket is feldolgozza, közkincsé teszi, s emellett magyar és más kárpát-medencei népek táncait, dalait is műsorra tűzi. A Kricskovics Antal Erkel-díjas koreográfus által jegyzett tánccsoportot a hazai előadásokon kívül rangos vendégként fogadják  a nemzetközi fesztiválokon  is (Zágráb, Sibenik, Moszkva, Riga, Helsinki).

01tamburicaDSC 0129a 02tamburicaDSC 0938

Iskolazenekar

A hagyományokból és a művészképzés kiváló eredményeiből fakadó táncközpontúság mellett nem hanyagolunk el más művészeti ágakat sem. Bővítjük a hangszeres képzés lehetőségeit, tovább gazdagítjuk a hangszer választékot annak érdekében, hogy az újabban alakult Iskolazenekar több diák érdeklődését keltse fel a zenetanulás iránt. Az Iskolazenekar szép sikerrel szerepel kulturális rendezvényeinken és ünnepei eseményeinken.

01iskolazenekarDSC 0598

Énekkar és „Csillag születik"

A horvát és magyar (a kárpát-medencei és balkáni) dalkincs olyan páratlan gazdagságot kínál, amelyből meríteni, a dalkultúra örökségét ápolni alapvető kötelességünk. A kulturális képzési, egyben a közösségfejlesztő programok részeként alakult meg iskolai kórusunk. Az énekkari munka lehetővé teszi az ismeretbővítést az anyaországi dalkultúra múltjáról és jelenéről is.

Itt említjük meg a Horvát Kultúra Hetének egyik hagyományos programját, a „Csillag születik" énekes versenyt, amely évről évre új tehetségek felfedezésére ad alkalmat. A versenybe újabban a hazai és a horvátországi testvériskolák diákjai is bekapacsolódtak.

enekkarDSC 0980

Irodalmi és Táncszínház

Újszerű kötelezettségünk kis „színházi társulatunk" menedzselése, amelyre a 2011. tavaszán sorra került premier (bunyevác-sokác irodalmi-színházi est) minden várakozást meghaladó sikere kötelez. Nem túlzás nagyszabású vállalkozásról beszélni, hiszen az első előadás előkészületei három hónapon át tartottak, s közreműködőként és szereplőként csaknem 60 diák és pedagógus összehangolt munkáját igényelték. A magyarországi horvátság történelmének döntő epizódjait, legjelesebb irodalmi és egyházi személyiségeit dramatizált előadásban, jelmezes szereplőkkel bemutató, emellett irodalmi alkotásokat felidéző, a népélet zenés-táncos hagyományait, ünnepi szokásait is felvonultató, valamint horvát szerző színdarabjának részletét is magába foglaló előadás olyan újszerű, összetett feladatot jelentett diákjaink számára, amely egyfelől eddig nem ismert képességeket hozott felszínre, másfelől ritka lehetőséget nyújtott a diák-pedagógus csapatépítésre. Az Irodalmi Színpad nagy sikerrel szerepelt 2012. novemberében, a Horvát Kultúra Hetének alkalmából megrendezett zenei-költői esten is.

Az Irodalmi Színpad működésének egyik eredménye a nyelvi-irodalmi tudás elmélyítése, de nem utolsó sorban említhető az előadás hiánypótló ismeretterjesztő funkciója a magyarországi horvátság kellően fel nem tárt és a magyar-horvát nyilvánosság előtt is még felfedezésre váró történelméről.

Nagyításhoz kattintson a képre!

Előadások, konferenciák

A kulturális rendezvényektől függetlenül az iskola  számos vendéget fogad az anyaországból, a HOŠIG gyakori látogatói között vannak magas rangú politikusok, horvát költők, írók, felnőtt és gyermekszínházi társulatok, de megfordult már itt popsztár is.

A HOŠIG  eredményes törekvése, hogy az oktatás elsődlegessége mellett kulturális-közművelődési központként is szolgálja a horvát nemzetiségi közösséget. Az új értelmiség kinevelése érdekében indította el az iskola tehetséggondozó programját, s vállal szerepet oktatási-tudományos konferenciák rendezésében.

This website uses cookies. Cookies are small text files downloaded to your computer each time you visit a website. When you return to websites, or you visit websites using the same cookies, they accept these cookies and therefore your computer or mobile device.