Képzési rendszer

Óvoda

Óvodánk három vegyes életkorú csoporttal működik, a gyerekek a nap legnagyobb részét vidám, fejlesztő játékkal töltik. Óvodánk semmit sem siettet, nem teljesítményközpontú, ugyanakkor biztosítja az ihlető fejlesztő környezetet. Horvát és magyar nyelven kommunikálunk. Kiemelten kezeljük a horvát kultúra értékeit, amelyek megbecsülését beépítjük a pedagógiai munkánkba. Óvodánk kitűnően felszerelt,  pedagógusaink pedig a minél harmonikusabb környezet megteremtéséért fáradoznak.

ovikepzesirendszerDSC 0550

Általános Iskola és Gimnázium

Az iskolai oktatás kéttannyelvű, ami azt jelenti, hogy a történelmet, a földrajzot horvát nyelven, a többi tantárgyat pedig két nyelven oktatjuk. Az intézményben önálló pedagógiai szakaszt képvisel a nyolc évfolyamos általános iskolai nevelés és oktatás, melynek évfolyamain egy osztályt indítunk. Tanulóink a nyolcadik évfolyam befejeztével valamennyi magyarországi középiskola képzésrendszerébe bekapcsolódhatnak. Az élő idegen nyelvek sorában választhatnak az angol és a német között. Ha több, a horvát nyelvet gyengén beszélő tanuló kapcsolódik be valamely évfolyamon oktatásunkba, horvát nyelv- és irodalomból csoportot bontunk.
A horvát nyelvet gyengén vagy egyáltalán nem beszélő tanulók számára nyelvi előkészítő évfolyamot szervezünk a nyolcadik évfolyam befejezése után. Ez az évfolyam szervesen nem illeszkedik a gimnáziumi képzéshez. Alapját a horvát nyelv elsajátítását szolgáló magas horvát nyelvi óraszám képezi (heti 14 óra), míg a többi tantárgy tananyaga a szinten tartást szolgálja, illetve az azonos szintre hozást. Az idegen nyelv oktatása az előkészítő évfolyamon heti három óra.
A gimnáziumi évfolyamokon általában két osztályt indítunk. A kerettantervi rendeletben leírtaknak megfelelően biztosítjuk a tanulók felkészülését az emelt szintű érettségi vizsgához, a kerettantervi rendeletben megjelölt tantárgyakból.
A tananyag hatékonyabb elsajátítását korszerű, jól felszerelt szaktantermek (matematika, földrajz, informatika, ének-zene, rajz, történelem), és laboratóriumok (biológia, kémia, fizika, angol és német nyelv) szolgálják. A könyvtár kulturális-közművelődési események színhelye is. A művészeti képzéshez  rendelkezésre áll egy minden igényt kielégítő táncterem, az iskola sportsikerei pedig  annak is köszönhetők, hogy a HOŠIG sokféle sportág gyakorlására alkalmas tornacsarnokkal is rendelkezik.
A végzett tanulók többsége magyar főiskolán, egyetemen folytatja tanulmányait, évente néhány diák pedig horvátországi felsőfokú oktatási intézményben tanul tovább.

kepzesirendszerDSC 0159biosz2

Kollégium

Kollégiumunk célja megteremteni  a családias légkört és a horvát nyelvi környezetet. A szépen berendezett négyágyas szobák egyaránt szolgálják a tanulást és a vidám kikapcsolódást. A kollégium segíti és kiegészíti az iskolában folyó nevelő-oktató tevékenységet, megteremti a tanulási feltételeket azon tanulók számára, akiknek lakóhelyén nincs lehetősége a tanulmányok folytatására, a nemzetiségi nyelven történő oktatásra, az iskola eredményes befejezésére. A kollégiumi foglalkozások céljukban, módszerükben is illeszkednek az iskola pedagógiai nevelési célkitűzéseihez: legfontosabb feladatuk a személyiség sokoldalú fejlesztése, a horvát identitás megőrzése, a felhalmozott ismeretek, értékek továbbadása.

kollegiumcsaladikorDSC 0532a

This website uses cookies. Cookies are small text files downloaded to your computer each time you visit a website. When you return to websites, or you visit websites using the same cookies, they accept these cookies and therefore your computer or mobile device.