Iskolarádió

KOMMUNIKÁCIÓS KÉPZÉS: Iskolarádió, online fórumok

A horvát nyelvoktatást kiegészítő fakultatív programunk a kommunikációs képzés. Az ez iránt érdeklődő diákjaink a heti foglalkozásokon megismerkednek az írott sajtó és a rádiózás műfajaival, betekintést nyernek a média világába. Szerkesztőséget alkotva készítik az Iskolarádió műsorait, híreket szolgáltatnak, ismertetik a legfrissebb pop- és népzenei slágerlistát. A rádiózáshoz korszerű technikai eszközök állnak rendelkezésre, s hamarosan elkészül az új, komfortosabb rádióstúdió. A diákújságírók részt vesznek az iskolai Hírlevelek szerkesztésében, s cél, hogy önálló műsorral jelentkezhessenek majd a Horvát Országos Önkormányzat Radio Croatica internetes rádiójának adásaiban, és tudósítsanak eseményeinkről a horvátok lakta térségek helyi rádióiban is. Terveinkben szerepel, hogy a diákújságírók részt vegyenek az iskolánk életét, eseményeit, kiemelkedő rendezvényeit megörökítő videofilmek késztésében is egy alapfokú televíziós képzés után. Az ugyancsak tervezett videoarchívum alkalmas arra, hogy bármikor aktuális képanyaggal lássuk el az erre növekvő igényt mutató elektronikus médiát, illetve iskolánkat a fiatalokat vonzó módon népszerűsítsük internetes fórumokon (facebook, online tévék, portálok, stb.)

A kommunikációs készségek elsajátítása mellett a képzés más célt is szolgál. Fontos, hogy a horvát nemzetiségi közösség megfelelő nyilvánossággal rendelkezzen, legyenek médiafórumai az egymás közötti és a többségi társadalommal folytatott kommunikációban. Célszerű, ha ezeket a kommunikációs csatornákat maga a horvát közösség hozza létre, miközben az információkat mind a hazai, mind a horvátországi média is hasznosíthatja. A média világa iránt érdeklődő diákjaink itt tehetik meg az első lépéseket, s ha elhivatottságot éreznek, nemzetiségük iránti elkötelezettséggel folytathatják tanulmányaikat felsőfokú kommunikációs képzésben.

This website uses cookies. Cookies are small text files downloaded to your computer each time you visit a website. When you return to websites, or you visit websites using the same cookies, they accept these cookies and therefore your computer or mobile device.