A tanév rendje

Szorgalmi idő, szünetek, beiratkozás

Szorgalmi idő

Az első tanítási nap: 2017. szeptember 1.
Az utolsó tanítási nap: 2018. június 15.
12. évfolyamnak: 2018. május 3.

A tényleges tanítási napok száma: 180 nap

Az I. félév 2018. január 26-ig tart.
A tanulmányi eredményekről 2018. február 2-ig értesítjük a tanulókat és szüleiket.

Őszi szünet: 2017. október 30. - november 3.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017. október 27. (péntek)
A szünet utáni első tanítási nap: 2017. november 6. (hétfő)

Téli szünet: 2017. december 27.– 2018. január 2.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017. december 22. (péntek)
A szünet utáni első tanítási nap: 2018. január 3. (szerda)

Tavaszi szünet: 2018. március 29.-2018 április 3
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018. március 28. (szerda)
A szünet utáni első tanítási nap: 2018. április 4. (szerda)

Beiratkozás:
Óvodában: 2018. május
Általános Iskola I. osztály: 2018. április
Gimnázium 9. évfolyam: 2018. június 21. (8-16 óráig)

"Nyitott kapuk” nyílt nap az iskolában: 2017. október 26., november 16.

A vizsgák rendje

Osztályozó és különbözeti vizsgák:
2018. április 9-11.
Magántanulók részére: 2018. január 15-26./2018. május 23.-június 2.

A vizsgára jelentkezés határideje:
2017. szeptember 11. és 2018. február 19.

2017. október - novemberi érettségi vizsgák:
A vizsgára jelentkezés határideje: 2017. szeptember 5.

Írásbeli vizsgák: 2017. október 13-27.
Szóbeli vizsga:
Emeltszintű: 2017. november 9-13.
Középszintű: 2017. november 20-24.

2018. május - júniusi érettségi vizsgák:
A vizsgára jelentkezés határideje: 2018. február 15.

Írásbeli vizsgák: 2018. május 4-28.
Közép és emelt szintű írásbeli érettségi vizsgák rendje:
Horvát nyelv és irodalom 2018. május 4. 8:00
Magyar nyelv és irodalom 2018. május 7. 8:00
Matematika 2018. május 8. 8:00
Történelem 2018. május 9. 8:00
Angol nyelv 2018. május 10. 8:00
Német nyelv 2018. május 11. 8:00

Szóbeli érettségi vizsgák:
Emeltszintű: 2018. június 7-14.
Középszintű: 2018. június 18-29.

12. osztály 2018. június 18-20.

Országos mérés, értékelés:
Kompetenciamérés időpontja: 2018. május 23.
Idegen nyelvi mérés: 2018 május 16.
A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: 2018. január 9.-április 27.

Tanítás nélküli munkanapok

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület pedagógiai célra - tanítás nélküli munkanapként – 6 munkanapot használhat fel, melyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

A tanítás nélküli munkanapok felhasználása:

1. nap: 2017. október 27. Pályaorientációs célú tanítás nélküli munkanap
2-3. nap: 2018. február 8-9. Az anyanyelv nemzetközi napja alkalmából projektmunka: Az anyanyelv szerepe az ember életében (P. Preradović és az illirizmus).
4. nap: 2018. március 27. Diákönkormányzati nap
5. nap: 2018. április 21. Projektmunka: Horvát-magyar irodalmi kapcsolatok a magyar költészet napja alkalmából: József Attila és Antun B. Šimić költészete.
6. nap: 2018. június 8. HOŠIG tantestületi tanulmányút a zágrábi testvériskolába

Nevelőtestületi értekezletek

Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet 2017. augusztus 31. 9:00
Nevelőtestületi értekezlet: 2017 október 3. 14:45
Nevelőtestületi értekezlet: 2017. december 5. 14:45
Félévi osztályozó értekezletek 2018. január 30. 13:00-tól
Félévi nevelőtestületi értekezlet 2018. február 6. 14:45
Nevelőtestületi és év végi osztályozó értekezlet a 12. osztálynak 2018. május 3. 14:45
Év végi osztályozó értekezletek 2018. június 12. 13:00-tól
Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet 2018. június 26. 9:00

This website uses cookies. Cookies are small text files downloaded to your computer each time you visit a website. When you return to websites, or you visit websites using the same cookies, they accept these cookies and therefore your computer or mobile device.