Óvodai beiratkozás

A harmadik életévüket betöltött gyermekek részére, a fenntartó által meghatározott időpontban.

Szükséges dokumentumok:

  • a szülő, illetve a gyermek személyazonosságát, lakcímét igazoló dokumentum
  • nem magyar állampolgárságú gyermekek részére a gyermek nevére szóló tartózkodási engedély/ideiglenes lakcímbejelentő
  • EU-n kívüli személyek részére igazolás az itt tartózkodás jogcíméről (a szülő munkahelyéről)

Adatlap-obrazac

This website uses cookies. Cookies are small text files downloaded to your computer each time you visit a website. When you return to websites, or you visit websites using the same cookies, they accept these cookies and therefore your computer or mobile device.