Napirend

Az óvoda napirendje

Időtartam

Kétnyelvű foglalkozások

7.00-8.30

JÁTÉK A CSOPORTSZOBÁBAN
Személyes percek
Szabad játék

8.30-10.30

Játékba integrált egyéni és csoportos teendők, tevékenységek
Testápolási teendők
Tízórai
Vers- mese- dramatikus játékok
Rajz, mintázás, kézimunka
Ének-zenei készségek fejlesztése

10.30-12.00

JÁTÉK A SZABADBAN
Mikrocsoportos tapasztalatszerzések, séták
Énekes játékok az udvaron
Edzés: kocogás, futás

12.00-13.15

Ebéd
Testápolási teendők

13.00-15.15

Pihenés, alvás mesével, altatódallal

15.15-16.15

Testápolási tevékenységek
Uzsonna

16.15-17.00

JÁTÉK A CSOPORTSZOBÁBAN
Zenés, mozgásos percek
Részképességek fejlesztése egyénenként

A heti két alkalommal szervezett mozgásos játékok és tánc miatt a játékba integrált tanulás rendje módosul.

This website uses cookies. Cookies are small text files downloaded to your computer each time you visit a website. When you return to websites, or you visit websites using the same cookies, they accept these cookies and therefore your computer or mobile device.