Testvériskoláink

Horvátországi testvériskoláink

Az anyaországi kapcsolatépítés fontos részét képezik a horvátországi oktatási intézményekkel kialakított, bővülő együttműködési programok. Iskolánk kapcsolata a horvátországi testvériskolákkal sokszínű és igen eredményes. A tanár- és diákcserék lehetővé teszik, hogy a tanulók közvetlen élményeket, ismereteket szerezzenek a testvériskolák oktatási rendszeréről, valamint az anyaország gazdasági, szociális helyzetéről, sokszínű kulturális életéről, s az ott élő emberek hétköznapjairól, valamint képviseljék a magyarországi horvátság kultúráját. Testvériskoláink diákjai pedig nagy örömmel látogatnak el hozzánk, s vesznek részt az általunk szervezett programokon.

A HOŠIG testvériskolái: a zágrábi „Ante Kovačić" Általános Iskola, a zágrábi VII.sz. Gimnázium, a zágrábi „Marija Jambrisak" Kollégium és a dubrovniki Leánykollégium. (E kapcsolat révén immár hagyománnyá vált az érettségiző osztály egy hetes dubrovniki tanulmányi kirándulása, s ennek során azoknak a kulturális értékeknek a megismerése, amelyekről a diákok történelem, földrajz, népismeret vagy horvát nyelv és irodalom órán olvashattak, tanultak). Testvériskoláinkhoz ugyanakkor eljuttatjuk hírleveleinket, video összeállításainkat. Tervezzük további horvát iskolákkal a kapcsolat felvételét a tengermelléki vidékekről.

This website uses cookies. Cookies are small text files downloaded to your computer each time you visit a website. When you return to websites, or you visit websites using the same cookies, they accept these cookies and therefore your computer or mobile device.