• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

TÁJÉKOZTATÓ

az óvodai beiratkozásról a 2017/2018. nevelési évre

Az óvodai beiratkozás ideje:

2017. május 8-12. (hétfő-péntek) 8.00-16.00 között

A beiratkozáskor a következő dokumentumok szükségesek:

• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány),
• a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány és lakcímkártya),
• nem magyar állampolgárságú kiskorú óvodai beíratásnál a szülőnek igazolnia kell, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarországon.

Iskolavezetés

Beiratkozás 2017/2018.

TÁJÉKOZTATÓ
az általános iskola első évfolyama számára, a 2017/2018. tanévre vonatkozó beiratkozásról

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

• 2017. április 20. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között

• 2017. április 21. (péntek) 8.00-19.00 óra között

Kérjük, hogy a beiratkozásra mindkét szülő kísérje el gyermekét.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

- A szükséges dokumentumok listája
- Adatlap a beiratkozáshoz
- Szülői nyilatkozat életvitelszerű lakóhelyről
- Szülői nyilatkozat a felügyeleti jogról
- Nyilatkozat a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről
- Nyilatkozat a nemzetiségi hovatartozásról
- Nyilatkozat a hit- és erkölcstan oktatásról
- Nyilatkozat normatív étkezési kedvezmény igényléséhez

This website uses cookies. Cookies are small text files downloaded to your computer each time you visit a website. When you return to websites, or you visit websites using the same cookies, they accept these cookies and therefore your computer or mobile device.