Családi körben

Nevelő-oktató tevékenység a kollégiumban

kollegiumcsaladikorDSC 0532a

A kollégiumban 24 négyágyas szobákban összesen 96 férőhely áll rendelkezésre, elsősorban a vidékről érkező gimnazisták részére. A három tanulószoba a délutáni tanulás színtere. A kollégium mindkét szintjén egy teakonyha és 3 mosdó – WC - tusoló blokk nyújt lehetőséget a tisztálkodásra. A második emeleten korszerű számítógépes terem áll a diákok rendelkezésére. A kulturális programok, író-olvasó találkozók, irodalmi estek, tudományos- szórakoztató előadások az alagsori klub-helyiségben kerülnek megrendezésre.

Nagyításhoz kattintson a képre!

A tanulók étkeztetése 120 személyes ebédlőben történik, amelyhez minden igényt kielégítő melegkonyha tartozik.

Nagyításhoz kattintson a képre!

Kollégiumunk célja megteremteni  a családias légkört és a horvát nyelvi környezetet. A szépen berendezett négyágyas szobák egyaránt szolgálják a tanulást és a vidám kikapcsolódást. A kollégium segíti és kiegészíti az iskolában folyó nevelő-oktató tevékenységet, megteremti a tanulási feltételeket azon tanulók számára, akiknek lakóhelyén nincs lehetősége a tanulmányok folytatására, a nemzetiségi nyelven történő oktatásra, az iskola eredményes befejezésére. A kollégiumi foglalkozások céljukban, módszerükben is illeszkednek az iskola pedagógiai nevelési célkitűzéseihez.

A kollégium nevelői napi kapcsolatban állnak az iskolában nevelő-tanító kollégákkal, egy tantestület tagjai. Az együttesen kialakított és megvalósuló pedagógiai tevékenység együttgondolkodást, együttes cselekvést jelent az intézményben nevelt egészen kiskorú óvodás gyermektől az érettségit szerző ifjúig. Ez a szakmai folyamat sok előnnyel jár. A napi emberi és munkakapcsolat során naprakész információkkal rendelkezünk a gyermekek, tanulók magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi előmeneteléről, felkészültségéről, fejlődéséről.

A kollégium kiemelt feladatai:

  • A tanulmányi munkát segítő ellenőrző tevékenység fokozása, a szilenciumi rend és fegyelem hatékony betartatása, kollégiumi tanulmányi eredmények kéthavi értékelése. Kiemelt cél a tanulók felzárkóztatása és a tehetséggondozás.
  • Szervezett tanulás módszertani órákkal, a hosszabb távú felkészülés elősegítése (rendszeresség, folyamatosság, gyakorlás, bevésés, önálló tanulásra való felkészítés).
  • Kiemelt cél a kollégium óvó, védő szerepének erősítése: tanulók és környezetük alapos megismerése, feltáró tevékenység végzése (szociális viszonyok, otthoni környezet, kulturális közeg, motiváltság, személyiség és magatartás, deviancia feltérképezése). Fokozott figyelmet kell fordítani a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra.
  • Nagy figyelmet fordítunk az új tanulók beilleszkedésére: a kollégiumi élet követelményeinek, feladatainak betartására, közösségi munkához szoktatásra, stb.
  • Fontos feladatunk a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás (szülői értekezletek, egyéni kapcsolatfelvétel révén írásbeli tájékoztatás).
  • Kiemelt feladatunk az egészséges életmódra nevelés, a testi-lelki egyensúly, mentálhigiénés szokások kialakítása. Ezzel párhuzamosan prevenciós előadásokat tartunk a szenvedélybetegségek (drog- és alkohol fogyasztás, dohányzás) ártalmairól és veszélyeiről, s szerepel programunkban a szexuális felvilágosítás is.
  • Különösen nagy gondot fordítunk az anyaország megismerésére (története, kulturális-természeti értékei stb.), nemzeti és egyházi ünnepeinek megtartására, az anyanyelv szeretetére, művelésére.

Nagyításhoz kattintson a képre!

This website uses cookies. Cookies are small text files downloaded to your computer each time you visit a website. When you return to websites, or you visit websites using the same cookies, they accept these cookies and therefore your computer or mobile device.