Játékosan tanulunk

Óvodánk 51 férőhelyes.
Csoportonként 17 gyermeket veszünk fel. Óvodánk eszközellátottsága jó. Szép udvarral, játszótérrel rendelkezik. A csoportszobák berendezései a gyermekek méreteihez igazodnak, kuckósak, van bennük galéria, babaszoba, babakonyha, építősarok, meseszőnyeg, az "elmélyülésre" alkalmas hely, "műhely" barkácsolásra, "élősarok" növények gondozására.
Az iskola nagy tornaterme sokféle fejlesztő eszköz választékát nyújtja, s büszkeségünk a tükrökkel ellátott szép táncterem.

Óvodapedagógusaink arra törekszenek, hogy szépség, szeretet hassa át az óvodát, és nevelő hatása legyen az esztétikai környezetnek is.

Óvodásaink a nap legnagyobb részét nyugodt, tartalmas játékkal töltik, kulturált szokásokat sajátítanak el. Az óvodai élet során lehetőséget biztosítunk számukra, hogy tapasztalatot gyűjtsenek, munkálkodhassanak és alkothassanak.

Az óvoda semmit sem siettet, nem teljesítmény központú, de biztosítja az ihlető fejlesztő környezetet. A horvát és a magyar kommunikációt felhasználva törekszünk a természetes nyelvtanulási eljárások alkalmazására, különös tekintettel az utánzáson alapuló nyelvelsajátítására. Kiemelten kezeljük a horvát kultúra értékeit. Igyekszünk olyan óvodai életet biztosítani e korosztály számára, hogy játékkal, mesével élhesse meg mindennapjait, hogy örömmel gondoljon az óvodában eltöltött időre, ugyanakkor felkészülve induljon az első osztályba.
Óvodánk három vegyes életkorú csoporttal működik, így lehetőség van arra, hogy testvérpárok, barátok egy csoportba kerülhessenek. Minden csoportban két óvónő és egy dajka dolgozik.

Óvodai nevelésünk egész rendszerét a nemzetiségi nevelés hatja át. Ennek megfelelően mindennapi óvodai életünkben a horvát nyelv minél nagyobb arányú alkalmazására törekszünk. A nemzetiségi nyelv és kultúra ápolásában programunk alappillére kettős. Az első, a gyermeki érzelmekre építve megalapozni a horvát nyelvhez, a horvát népi kultúrához való kötődést, programunk másik alappillére a tevékeny óvodai élet. A horvát nemzetiségi kultúrából merítünk verseket, énekeket, énekes játékokat. Mindezt az évszakokhoz, a jeles napokhoz kötve.
A gyermeknevelésbe beépítjük mindazon értékeket, amelyeket a környezet megőrzött vagy az óvodások számára megőrzésre érdemesnek tart.

A mi felfogásunkban a játék az, amelyben az óvodás tanul. Tanulja elsősorban önmagát, önmagán keresztül a környező világot. Célunk, hogy minél sokrétűbb tájékoztató tevékenységgé váljon a játék, s a játékba integrált tanulás.

jatekosantanoviDSC 0083

This website uses cookies. Cookies are small text files downloaded to your computer each time you visit a website. When you return to websites, or you visit websites using the same cookies, they accept these cookies and therefore your computer or mobile device.