Beiratkozás az általános iskolába/gimnáziumba

Szükséges dokumentumok:

 • a szülő, illetve a gyermek személyazonosságát, lakcímét igazoló dokumentum,
 • óvodai szakvélemény/általános iskolai bizonyítvány,
 • sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye,
 • szülői nyilatkozat életvitelszerű lakóhelyről,
 • szülői nyilatkozat közös gyermekfelügyeleti jogról,
 • a gondviselői státuszt igazoló bírósági határozat, amennyiben a szülő egyedül neveli gyermekét,
 • szülői nyilatkozat a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről,
 • szülői nyilatkozat a nemzetiségi hovatartozásról,
 • hit- és erkölcstan nyilatkozat,
 • nyilatkozat normatív étkezési kedvezmény igényléséhez,
 • nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülőnek igazolnia kell, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92.§).

Kattintson a következő linkre az adatlap letöltéséhez:

Adatlap-obrazac

This website uses cookies. Cookies are small text files downloaded to your computer each time you visit a website. When you return to websites, or you visit websites using the same cookies, they accept these cookies and therefore your computer or mobile device.